Soubory cookie
Aby vám tento web poskytl co nejlepší zážitek, používá soubory cookie. Nastavení můžete kdykoli později změnit.

Podmínky a pravidla

Těmito podmínkami se řídí vaše používání služby Rainup a jejích služeb. Přístupem na naše webové stránky nebo používáním našich služeb souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud s některou částí těchto podmínek nesouhlasíte, zdržte se prosím používání našeho internetového obchodu nebo nás kontaktujte.

produkty a objednávky

1.1 popis produktu

Snažíme se poskytovat přesné a podrobné informace o našich produktech. Nezaručujeme však, že popisy jsou bezchybné, úplné nebo aktuální. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a měnit nebo aktualizovat informace.

1.2 objednávky

Podáním objednávky potvrzujete, že všechny poskytnuté informace jsou přesné a úplné. Vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit objednávku v případě podezření na podvodné jednání nebo z jakéhokoli jiného důvodu dle našeho uvážení.

2. ceny a platby

2.1 stanovení cen

Všechny ceny uvedené v našem internetovém obchodě jsou v uvedené měně a jsou bez příslušných daní, pokud není uvedeno jinak.

2.2 platba

Přijímané platební metody jsou uvedeny na našich webových stránkách a v internetovém obchodě. Jste zodpovědní za správnost platebních údajů a za to, že máte k dispozici dostatek finančních prostředků k dokončení transakce.

přeprava a dodání

3.1 Přeprava

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom produkty dodali v odhadovaném termínu. Nemůžeme však zaručit datum nebo čas dodání. Vždy se budeme snažit naplánovat dodávky tak, aby přeprava měla minimální dopad na naše klima.

3.2 Riziko ztráty

Riziko ztráty nebo poškození výrobků přechází na vás okamžikem doručení. Je vaší odpovědností zajistit, aby byla uvedená dodací adresa přesná a bezpečná. Po doručení objednávky nesete odpovědnost vy.

vrácení zboží a náhrady

4.1 zásady vracení zboží

Pokud nejste s nákupem spokojeni, můžete výrobek ve stanovené lhůtě vrátit. Upozorňujeme, že tato možnost je vyloučena u personalizovaných objednávek. Podrobné pokyny naleznete v našich Zásadách pro vrácení zboží a vrácení peněz v našem internetovém obchodě.

4.2 náhrady

Vrácení peněz bude probíhat v souladu s našimi Zásadami pro vracení zboží a vrácení peněz. Vyhrazujeme si právo odmítnout vrácení peněz, pokud je vrácený výrobek poškozený nebo nesplňuje stanovené podmínky.

duševní vlastnictví

5.1 vlastnictví

Veškerá práva duševního vlastnictví související s webovým obchodem, mimo jiné včetně obsahu, log, ochranných známek a obrázků, jsou buď ve vlastnictví společnosti The Goodd Company, nebo jsou použita se souhlasem příslušných vlastníků.

5.2 omezené použití

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat, reprodukovat, upravovat ani distribuovat žádný materiál chráněný autorskými právy.

6. omezení odpovědnosti

Neneseme odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné, následné nebo zvláštní škody vzniklé v souvislosti s používáním našeho internetového obchodu, produktů nebo služeb. Naše celková odpovědnost, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu (včetně nedbalosti) nebo z jiného důvodu, nepřesáhne celkovou částku, kterou jste zaplatili za zakoupený produkt nebo službu.

Služby společnosti Rainup jsou přísně omezeny na dodávky výrobků a související prodejní činnosti. Neposkytuje žádné odborné poradenství nebo konzultace na míru týkající se instalace nebo používání výrobků. Za správnou a bezpečnou instalaci zakoupených výrobků odpovídá zákazník. Společnost Rainup se neúčastní procesu instalace ani na něj nedohlíží, a proto nemůže nést odpovědnost za jakékoli chyby, škody nebo problémy, které mohou vzniknout během instalace nebo v jejím důsledku, mimo jiné včetně netěsností, poruch nebo jiných problémů souvisejících s instalací.

 

Společnost Rainup neposkytuje žádné odborné rady, doporučení ani pokyny týkající se hospodaření s vodou, instalatérství nebo instalačních procesů. Zákazníkům doporučujeme, aby pro jakékoli rady týkající se instalace střechy nebo výrobků vyhledali nezávislé, kvalifikované odborníky nebo experty. Společnost Rainup poskytuje na své výrobky záruky, které se omezují na vady a poruchy výrobku a nevztahují se na problémy nebo škody související s instalací. Používáním tohoto internetového obchodu a nákupem výrobků od společnosti Rainup berete na vědomí a souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti. Je vaší povinností si tyto podmínky před nákupem přečíst a porozumět jim. Společnost Rainup nenese odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo nároky vyplývající z instalace nebo nesprávného použití výrobku.

ochrana soukromí a údajů

Zavazujeme se chránit vaše soukromí a nakládat s vašimi osobními údaji v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Podívejte se prosím na naše Zásady ochrany osobních údajů kde najdete další podrobnosti.

8. rozhodné právo a soudní příslušnost

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s nizozemským obchodním soudem. Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi podléhají výlučné pravomoci tohoto soudu.

změny obchodních podmínek

Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoli změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto podmínky a zjišťovat případné změny.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k těmto smluvním podmínkám, neváhejte nás kontaktovat.

pro více informací se obraťte na náš tým podpory.